Kulturrådet gjev pengar til arkivprosjekt
Vest-Telemark Museum har fått kr. 150 000 i prosjektstøtte frå Kulturrådet for å ordne og gjere tilgjengeleg arkivet etter Norrøna fabrikker i Porsgrunn.
«Den norske Bryne- og Slibestensfabrik» vart starta i Kragerø av Tellef Plesner i 1879. I 1883 vart fabrikken kjøpt opp av eit aksjeselskap med konsul Alfred Petersen Wright som formann. Det var truleg med eigarskiftet at namnet på fabrikken vart endra til Norrøna Fabriker A/S.
Ny utstilling opna med performance sundag 16. mars i Eidsborg
25 frammøtte fekk ein spesiell oppleving i Eidsborg sundag 16. mars. Musikk laga av glas, vann og tid inngjekk i ein performance av den amerikanske kunstnaren Camille Norment. Ho spela på ein glas-harmonika og sette fokus på samanhengen mellom musikk og biletkunst, som er tema for utstillinga "LYDEN AV KUNST" som opna samstundes.
Norsk Skieventyrs Tarjei Gjelstad fekk Årets målpris
"Han nyttar målet sitt godt når han er ute og representerer, til dømes på møte, på messe, på radio og TV" var delar av grunngjevinga til Kviteseid mållag. Gjelstad fekk prisen i samband med Kviteseidmarken fredag 14. februar. VTM gratulerer!
Gubberenn - på historisk grunn i Eidsborg
1. mars sto det - det tradisjonsrike Gubberennet. I år var det Eidsborg Skiflygarlag og Eidsborg Ungdomslag som var arrangør, og staden var den den historiske Vindlausbakken som ligg tett ved det nye museet.
Jakten på Noreg
Noreg kan feire 200 års-jubileum for grunnlova i 2014. NRK sin satsing er programmet "Jakten på Norge" der ein vil finne ut det særeigne om nordmannen. Derfor var det naturleg å starte med ski, og eit besøk til Morgedal.
Kari Bremnes, Ketil Bjørnstad og Edvard Munch for fullstappa museum
Om lag 150 menneske fylte kaféen i Eidsborg til randa då duoen Bremnes/Bjørnstad framførte songar til tekst av Edvard Munch 2. advent.
Nasjonal gåve frå Sparebankstiftinga DNB til Kanalparken i Eidsborg
"Me har stor tru på at dette kan bli ein attraksjon for alle og einkvar" skriv Sparebankstiftinga DNB i tildelingsbrevet, der dei stadfester ei nasjonal gåve på to millionar til bygging av aktivitetsparken i Eidsborg, som innheld ein modell av Telemarkskanalen.
Dag Solstad las om slekta si i straumlaust museum
Framføre eit 30tals personar las og fortalde ein engasjert Dag Solstad om slekta si i Seljord og Bø, med forgreiningar til Kviteseid og Fyresdal. At straumen kom og gjekk var ikkje til hinder for stemninga, kan hende tvert imot...
Omkøyring for bussar til Eidsborg frå Dalen
Vegvesenet har lagt restriksjonar for større køyretøy i Eidsborgberget mellom Dalen og Eidsborg (Fv 45). Maksimalt akseltrykk er sett til 7,5 tonn og vegen er også innsnevra i ein sving slik at lengre køyretøy vil ha vanskar med å koma fram. Tilkomst for bussar og større køyretøy til Eidsborg er difor frå Høydalsmo.
Me er leie for dette, og vonar dette ikkje skaper problem særskild for våre bussgrupper. Det er per dato ikkje klart når vegen vert opna for alle køyretøy.
NB. For vanlege bilar og minibussar går trafikken som normalt.
Olsokdagane i Fyresdal
26. til 28. juli er det tid att for magisk stemning i Øyskogen i sentrum av Fyresdal. Fredag kveld er det konsert med Solveig Slettahjell. Olsokspelet går av stabelen fredag og laurdag. Sundag er det Olsokmesse. Kyrkjeutstillinga i Fyresdal Bygdemuseum held open, og mange andre aktørar bidreg med utstillingar, aktivitetar for born og konsertar.
Unik bunadsutstilling opna i Kviteseid
I samband med sesongopning ved Kviteseid Bygdetun 2013 blei det opna ein ny utstilling. Den syner tekstilar og bilete frå livet til Eldrid Robberstad, nyskaparen av bunader ut frå gamle tradisjonar frå Vest-Telemark.
Markering av kvinners røysterett i Eidsborg samla mange
I samband med kvinnestemmerettsjubileet 2013 inviterte museet til temakveld og opning av ny utstilling - ca 60 personer fann vegen til Eidsborg 11. juni. Tokke songlag song, og Anne T. Romtveit mfl. synte ei sceneforteljing om Gunnbjørg A. Vinje. Jubileumsutstillinga blei opna i foajéen. Mange var interessera i ei historisk underskriftsliste frå 1905 som syner namna til over 2000 kvinner frå øvre Telemark.
Kvinnekamp og Sondre Norheim sin fødselsdag i Morgedal 10. juni 2013
Måndag 10. juni var Sondre sin bursdag, og i tradisjonens tru feira me dagen. Dagen etter, 11. juni var det 100 år sidan kvinner fekk røysterett i Noreg, og det markera me med premiere på førestillinga «Fire kvinner i tid og rom».
Fullt hus ved sesongopning i Eidsborg
Nesten 280 besøkande var med då fire nye utstillingar opna i Eidsborg sundag 26. mai. Hovudfokus var på rosemålaren Knut K. Hovden frå Høydalsmo (1893-1983). Ei særutstilling og ein nyutgjeven bok om han blei presentera. Hovden var ein av dei mest kjende lærerar og utøvarar innan rosemåling i Noreg.
Aktuelt

Sundag 27. april kl 16: GODE MENN i Eidsborg!
Kom og opplev ein sundag ettermiddag med slekters gang, trekkspel i fossen, Dylan-konsert, barsk jakt, fiske (med og utan fiskekort), skjemt og alvor, religion, forholdet mellom far og son, lidenskap, latter og gråt…
 

Vi Menn på besøk til Norsk Skieventyr Morgedal
Mennesker fra andre siden av kloden kommer til Morgedal for å vise den moderne skisportens far respekt. Et pilegrimsbesøk i telemarksbygda gir et innblikk i hvorfor.
 

Ute i verda er programmet kjent som "New Scandinavian Cooking", og i Noreg blir det sendt av TV2 i programmet «Ein bit av Noreg».
 

Sørpolsledeprosjekt ferdig
Sidan 2011 har det vore eit samarbeid mellom Senter for immateriell kulturarv, Maihaugen og Norsk Skieventyr i Morgedal. Samarbeidsprosjektet har vore å rekonstruere ein sørpolslede lik den Roald Amundsen sin ekspedisjon bruka for over hundre år sidan.
 

TV Telemark vitja Norsk Skieventyr
TV Telemark hadde lyst å lære meir om skihistoria og vitja Morgedal og Norsk Skieventyr.
 

Museum på radio
Me har hatt besøk av NRK P2 og programmet Museum. Dei ville gjerne høyre og sjå litt av det ein kan oppleve her, og turen gjekk til Rui-plassen, det nye museet og stavkyrkja i Eidsborg. Vidare drog me til Seljord og fekk høyre om bergverksdrift og bondeopprør.
 

Noregs lengste skipar
Noregs lengste, kanskje verdas lengste ski henger på veggen på Norsk Skieventyr. Lengda på skiparet er 17,23 m.
 

Vest-Telemark i bilder og på film
Sjekk korleis Vest-Telemark ser ut frå helikopter eller ta deg ein tur langs kanalen med Henrik Ibsen.
 

Vest-Telemark Museum på digitalt museum
Vest-Telemark Museum kan du finne på www.digitaltmuseum.no. Vi har lagt ut fleire av våre gjenstandar og fleire vil kome snart.
 

Skimaking i Morgedal
Har du lyst å lære meir om skimaking, kanskje lage dine eigne ski? På Norsk Skieventyr kan du besøke eit skimakarverkstad og sjå korleis Sondre Norheim laga sine ski.
 

Opplev skihistoria i Morgedal
"Sydpolekspedisjon", skiskokasting, skiskyting med pil og boge eller prøvesmaking av "klister" er aktivitetar ein kan oppleve i Morgedal. Små og store grupper kan vera med på ulike aktivitetar på Norsk Skieventyr
 

Filmen om Sondre Norheim
DVD "Frikaren på ski" - Historien om Sondre Norheim, den moderne skisportens far er no til sal på Norsk Skieventyr
 

Sjå Tveitenstoga på flyttefot
Kva er 10 m langt, veg 90 tonn og er ute på sledetur? Nrk har laga reportasje om flyttinga av Tveitenstoga på Vest-Telemark Museum, Eidsborg
 
Logg inn