For å gje deg den beste opplevinga brukast det informasjonskapslar på denne nettstaden. Finn ut meir her. Skjul denne meldinga.

Allow cookies

Other Websites

Sign up - Contact

Nyhetsbrev - Kontakt

Våre bygningar

Våre bygningssamlingar er store og omfattande, og er resultat av meir enn 100 års innsamling.

VTM forvaltar og har ansvar for 83 antikvariske/verneverdige bygningar som representerer store kulturhistoriske verdiar. Dei syner byggeskikk over eit tidsrom frå 1167 til omkring 1970.

8 av bygga er freda og 5 bygg er under vurdering for freding. Døme på bygningar er Noregs eldste profane trebygning Stålekleivloftet (Vindlausloftet) frå 1167 og Flekstveitstoga frå 1750 med den fyrste interiørmålinga av Talleiv Målar.

Søk overnatting

Type:
Sted:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Namn / søkjeord:

Søk hva skjer

Namn / søkjeord:
Datoer

Mat og drikke

Namn / søkjeord:

Vest-Telemark Museum

-

Eidsborg

-

Museumsvegen 9, 3891 Høydalsmo

-

(+47) 35 06 90 90

-

post@vtm.no

Få med deg

Få med deg

Få med deg