For å gje deg den beste opplevinga brukast det informasjonskapslar på denne nettstaden. Finn ut meir her. Skjul denne meldinga.

Allow cookies

Other Websites

Sign up - Contact

Nyhetsbrev - Kontakt

Kjeldesenteret

Kjeldesenteret

VTM jobbar heile tida for å gjere kjeldene som dekkjer historia i Vest-Telemark tilgjengelege. Me har 3 km med hylleplass til arkiv og bøker i vårt magasin i Eidsborg.

Privatarkiv

Privatarkiv er alle slags arkiv som ikkje reknast som offentlege – til dømes etter lag og foreiningar, næringsliv, gardsbruk og privatpersonar.

Vest-Telemark Museum sørger for oppbevaring av privatarkiv frå regionen. Me arbeider etter arkivfaglege prinsipp, og gjer materialet tilgjengeleg for publikum. Til no har me arkiv etter Åmdals Verk, Norrøna Fabrikker og ei rekkje private lag og foreiningar.

VTM samarbeidar med Telemark Museum og Norsk Industriarbeidermuseum om å få på plass ei fast ordning for bevaring og formidling av privatarkiv frå Telemark.

Boksamlinga

Boksamlinga består av ei lang rekkje lokalhistoriske oppslagsverk, i tillegg til skjønnlitteratur frå mange lokale forfattarar. Den eldste boka me har er ei alterbok frå 1570.

Lesesalen

Publikum kan kome å bruke arkivmaterialet og boksamlinga på lesesalen i andre høgda å museet i Eidsborg. Materialet kan førehandsbestillast her.

Søk overnatting

Type:
Sted:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Namn / søkjeord:

Søk hva skjer

Namn / søkjeord:
Datoer

Mat og drikke

Namn / søkjeord:

Vest-Telemark Museum

-

Eidsborg

-

Museumsvegen 9, 3891 Høydalsmo

-

(+47) 35 06 90 90

-

post@vtm.no

Få med deg

Få med deg

Få med deg