For å gje deg den beste opplevinga brukast det informasjonskapslar på denne nettstaden. Finn ut meir her. Skjul denne meldinga.

Allow cookies

Other Websites

Sign up - Contact

Nyhetsbrev - Kontakt

Bestilling av foto - reglar og prisar

  • Framfinning, skanning og bearbeiding av foto er inkludera i prisen. Blir levera i trykkvalitet som digital fil.
  • Leveringstid: 2 veker. Kortare leveringstid kan utførast mot eit tillegg i prisen på NOK 250 pr.bilde.
  • Prisane gjeld bruk til dei formål som er oppgjeve, eingongsbruk og kan ikkje distribuerast vidare.
  • Bruk av biletet skal fylje åndsverkslova sine bestemmelsar og foto skal krediterast Vest-Telemark Museum om ikkje anna er oppgjeve.

For bruk til/av:

Pris pr. bilete ekskl. mva

Forlag, tidsskrift, vekepresse, aviser, bedriftsblad og tv 

NOK 800,-

Utstilling og utsmykking av interiør

NOK 1200,-

Plakater, kalenderar, emballasje, etikettar, tallerkar, reklameannonsar, reklamebrosjyrer, prospektkort osb.
til kommersiell bruk

NOK 2000,-

Privat bruk, non profitt, forsking, undervising, lokalhistorisk litteratur, historielagsskrift, foreningsblad, publ. for museum

NOK 250,-

  • Bilete med pris over NOK 800,- får 20% rabatt ved 10 bilete eller fleire
  • Alle prisar er ekskl. mva
  • Faktura blir sendt separat, eksp.gebyr NOK 50,- kjem i tillegg

Bestill foto ved å sende ein epost til May-Britt Lundevall.

Søk overnatting

Type:
Sted:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Namn / søkjeord:

Søk hva skjer

Namn / søkjeord:
Datoer

Mat og drikke

Namn / søkjeord:

Vest-Telemark Museum

-

Eidsborg

-

Museumsvegen 9, 3891 Høydalsmo

-

(+47) 35 06 90 90

-

post@vtm.no

Få med deg

Få med deg

Få med deg