For å gje deg den beste opplevinga brukast det informasjonskapslar på denne nettstaden. Finn ut meir her. Skjul denne meldinga.

Allow cookies

Other Websites

Sign up - Contact

Nyhetsbrev - Kontakt

Ledige stillingar

Stiftinga Vest-Telemark Museum vart oppretta i 2002 med det føremål å stå for museumsfagleg drift og vedlikehald ulike musea i Vest-Telemark. Desse er i dag Vest-Telemark Museum – Eidsborg, Åmdals Verk Gruver, Grimdalstunet, Fyresdal Bygdemuseum, Kviteseid Bygdetun, Norsk Skieventyr, Øyfjell Bygdemuseum, Dyre Vaa Samlingane, Knut Skinnarland samlinga, Myllarheimen og Vinje Biletgalleri. Me har i dag 12 fast tilsette og sysselset vel 17 årsverk.

Vest-Telemark Museum er utviklingsorientert og har klare ambisjonar. Museet skal vere ein mangfaldig og open arena for kulturopplevingar, læring og dokumentasjon, i tillegg til å utføre felles drifts- og fagfunksjonar for museumseiningane i regionen.

Avdelinga Norsk Skieventyr i Morgedal er eit moderne skimuseum som vart opna i 1993. Museet tek særskild utgangspunkt i den skileiken og handverkstradisjonen som la grunnlag for moderne skisport. Anlegget har vore i utvikling og har dei siste år fått ei betydeleg oppgradering av utstillingane og det bygningsmessige elles.   


Me søkjer

MUSEUMSMEDARBEIDAR

Me ønskjer oss ein allsidig medarbeidar med særskild ansvar for skikultur og koordinering av sesongen ved vår eining Norsk Skieventyr i Morgedal. Du vil vere del av eit større museumsfagleg miljø som dekker heile regionen, og vil også jobbe med andre fellesoppgåver. Stillinga er eit vikariat fram til hausten 2019, med mogleg forlenging.

Søkjar bør ha evne til god munnleg og skriftleg framstilling, og god erfaring innan IKT.

Det er ynskjeleg at søkjar har mastergrad i kulturfag eller tilsvarande relevant utdanning, men det vil og bli lagt vekt på praksis og gode samarbeidsevner.

Stillinga er på heil tid. Tre månaders prøvetid. Løn etter avtale og ordna pensjonsvilkår.  Kontorstad Eidsborg og Morgedal. Tiltreding snarast.

Meir informasjon kan du få ved å kontakte Dag Rorgemoen på 35 06 90 90 / 97 086 084 eller sjå www.vtm.no

Søknad med vitnemål og attestar sender du til Vest-Telemark Museum, Museumsvegen 9, 3891 Høydalsmo innan 5. desember eller epost post@vtm.no .

Søk overnatting

Type:
Sted:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Namn / søkjeord:

Søk hva skjer

Namn / søkjeord:
Datoer

Mat og drikke

Namn / søkjeord:

Vest-Telemark Museum

-

Eidsborg

-

Museumsvegen 9, 3891 Høydalsmo

-

(+47) 35 06 90 90

-

post@vtm.no

Få med deg

Få med deg

Få med deg